A cirkontól a cirkóniáig avagy a Baddeleyit=cirkónium-dioxid

Cirkon:
A cirkon cirkónium tartalmú nezoszilikát, a gránátcsoport tagja. Ékszerkőnek is gyakran használatos, de cirkónium és hafnium tartalma miatt (melynek ércásványa nem ismeretes) az iparban is használatos, melyeket különlegesen magas olvadáspontú acél és nikkelötvözetek készítésére a rakéta- és repülőgéphajtómű gyártás alkalmazza. A cirkóniumot az üveggyártásban is hasznosítják, mert az üveg hő- és savállóságát növeli. A cirkon nem tartozik a ritka ásványok közé. Közönséges, átlátszatlan, barnás színű kristályait savanyú magmából keletkezett kőzetekben, gránitokban, szienitekben, úgyszintén gnájszokban gyakran megtaláljuk. Drágakőül alkalmas, szép színű, átlátszó változatai, a nemes cirkonok közül a sárgásvörös vagy narancsvörös hiacint a leggyakoribb. Mesterségesen is előállítható, de ekkor sűrűsége 4,0 g/cm3 alatt van, így könnyen megkülönböztethető a természetestől.

Elnevezése:
Elnevezése a perzsa car (=arany) és gun (=szín) összetételből ered, ami a cirkon sárga színére utal. A cirkonföldet Klaproth német geológus fedezte fel.

Ásványtani jellemzői:
Tetragonális kristályrendszerben piramisos vagy dipiramisos végződésű oszlopok, sugaras vagy szálas halmazokban kristályosodik. Gyakoriak az ikerkristályok, szabálytalan szemcsékben is előfordul. Törése egyenetlen, kagylós. Keménysége 7.5; fajsúlya feltűnően tág határok között változik: 3,9-4,8. Jelentős a fénytörése és kettőstörése valamint színszórása is, ezért élénk, gyémántfényű.

Törésmutatói: ω = 1,9251, ε = 1,9843. Az optikailag egytengelyű ásvány jelleme pozitív, pleokroizmusa igen gyenge.

A legtöbb esetben a kristályrácshoz kötődően hafniumot is tartalmaz melynek aránya elérheti a 14%-ot, ez magyarázza a változó fajsúlyát, hiszen a cirkónium atomsúlya 91, míg a hafniumé 178,6, tehát kétszerese. Minél nagyobb százalékarányban van jelen hafnium, annál nagyobb lesz a cirkon fajsúlya. Gyakran tartalmaz tóriumot vagy uránt 0,5-4,0% arányban.

A cirkon általában átlátszatlan vagy sárgásbarna, vörösbarna, szürke, zöldes vagy fekete. A drágakőként ismert nemes cirkonok zöldes, rózsapiros, barnássárga színűek is lehetnek. Az ibolyaszínű cirkonok ritkák, akvamarinkékek nem ismertek.

A drágakőiparban ismert színtelen és akvamarinkék cirkonok mesterséges beavatkozásnak köszönhetik színüket. A színtelenítést és színváltozást hevítéssel érik el. Hevítés után a nemes cirkonok színe általában jelentősen megváltozik, a nyert új színek azonban nem minden esetben tartósak. Az oxidáló atmoszférában hevített cirkonok általában sötétebbekké, redukáló közegben hevítve pedig világosabbá válnak. Hiacintok, sárgásbarna cirkonok levegőtől elzártan vagy hidrogénben hevítve 300-500° között színtelenednek el. A színtelen cirkonok matura-gyémánt néven kerülnek piacra, nevüket a nemes cirkonok egyik leggazdagabb lelőhelye, a Srí Lanka-i Matura után nyerték. Korábban éretlen gyémántoknak nevezték. A mesterségesen színtelenített cirkonokban, ha huzamosabb ideig sötétben állnak, kisebb barnás foltok jelennek meg. Az elszíneződés elkerülhető, ha a köveket csiszolás után 8-10 hónapig napfény hatásának teszik ki. Az idegen anyagoktól teljesen mentes cirkon színtelen. A vörös színűekben valószínűleg króm, a zöldekben króm és vas okozza az elszíneződést.

Röntgensugarakkal szemben a cirkon teljesen átlátszatlan.

A lumineszcencia-jelenségek röntgen- és ultraibolyasugarak hatása alatt nagyon jelentéktelenek. Katódsugarak hatása alatt a színtelen cirkonok sárgás, a vörösek sárga, kék, vagy zöld, a kékek halványkék és sárgáskék, a sárgák sárga, kékessárga és sárgászöld színnel foszforeszkálnak. A színteleneken, sárga- és kék színűeken élénk utóvilágítás is figyelhető meg.

Keletkezése:
Magmás kőzetek járulékos elegyrésze gránitokban és alkáli magmás kőzetekben gyakori. Megtalálható üledékes torlatokban is. Hasonló ásványok a torit és a vezuvián. Kristályai a Föld legősibb ismert ásványai (a legrégibb cirkonkristály Nyugat-Ausztráliában került elő, mely 4,4 milliárd éves és a Föld eddig ismert legősibb darabja

Előfordulásai:
Romániában Ditróban található. Az Alpokban Ausztria és Olaszország területén. Németországban Eifel közelében. Oroszországban az Urál-hegységben találták az eddigi legnagyobb cirkon kristályt, melynek méretei 17x10 cm, ez színtelen, de nem átlátszó volt. Orenburg környékén és a Kola-félsziget térségében is vannak lelőhelyek. Srí Lanka és Madagaszkár területén a zöld, szürkészöld, barnászöld kristályai metamikt- vagy mélycirkonok, melyekben tűszerű zárványok is előfordulnak. A Srí Lanka területén található színtelen cirkonokat garkun vagy maturai gyémánt néven ismerik, Madagaszkáron sárga és aranysárga példányokban tárcsaszerű zárványok fordulnak elő. Fontosabb cirkon előfordulások vannak Kambodzsa, Burma, Thaiföld, Mozambik területén és az Ausztráliához tartozó Tasmania szigeten. Dél-Afrika Kimberley bányáiban is gyakran előfordul. Az Amerikai Egyesült Államokban Colorado, Massachusetts, Észak-Karolina és Texas szövetségi államokban. Kanadában Ontario és Quebec tartományokban. Előfordulásai ismertek Brazíliában is.

Kísérő ásványok: kassziterit, rutil, goethit és spinell.
A Velencei-hegység kristályos gránitjaiban a székesfehérvári kőbányában és Pákozdon a Szűzvári malom környékén találhatók cirkon koncentrációk. A gránit-magma teléreiben máshol is találhatóak cirkon kristályok. Erdősmecske melletti biotitgránit teléreiben több helyen előfordul cirkon. Véménd és Feked között a gránit és aplit együttesben sok cirkont találtak, ami víztartalma miatt hidrocirkonnak minősült. Szarvaskő mellett a gabbró tartalmaz cirkonkristályokat. Cserépváralja közelében patakhordalék torlatában több ritkafém található, melyek közül helyenként a cirkon dúsúlt fel. A Tatabányához tartozó Bánhida területén kutatófúrások tártak fel almandin mellett kisméretű cirkon kristályokat. Sály község mellett a Trizsa-hegy jelentős területű dacitos ércesedésében találtak nehézfémásványokban gazdag homokot, mely cirkont is tartalmaz. Tihany közelében milliméter nagyságú bipiramisos lapokkal fedett oszlopos kristályocskák lelhetők a gránátcsoport ásványi mellett. Nagytétényben a bentonit tartalmaz apró kristályokat. A hazai bauxitok minden esetben tartalmaznak cirkon kristályokat, sokszor mikroszkopikus méretekben vagy törmelék formájában, legtöbb cirkon a Nézsa közelében lévő bauxitokban van.

Változatai:
Kevés drágakőnek van annyi álneve a kereskedelemben, mint a nemes cirkonnak. A leggyakrabban használtak az alábbiak:

Hiacint = barnásvörös cirkon.
Matura, vagy éretlen, vagy sziámi félgyémánt = színtelen cirkon.
Éretlen rubin = vörös cirkon.
Starlit vagy sziámi akvamarin = világoskék cirkon.
Nem cirkonra vonatkoznak azonban a következő nevek:

Szintetikus cirkon = mesterséges kék spinell.
Ceyloni hiacint = sárgavörös gránát (hesszonit).
Keleti vagy orientális hiacint = sárgásvörös korund.
Compostellai hiacint = vörös kvarc St. Jago di Compostellából.

Cirkónium:
A cirkónium egy kémiai elem. Rendszáma 40, vegyjele Zr, nyelvújításkori neve jácany.Ezüstfehér színű, jól alakítható, nagy szilárdságú fém, az olvadáspontja magas. Kémiailag ellenálló. Főként ötvözőelemként használják, például acélötvözetek készítésére. A vegyületeiben főként +4 oxidációs számmal található meg.

Kémiai tulajdonságai:
A tömör cirkónium ellenáll a levegő oxigénjének, drót formájában azonban meggyújtható. Égésekor cirkónium-dioxid keletkezik. Kémiailag ellenálló alacsonyabb hőmérsékleteken. A sósav, a kénsav és a salétromsav még magasabb hőmérsékleten is alig oldja. Királyvízben, illetve a hidrogén-fluorid oldatában viszont könnyen feloldódik.

Előfordulása a természetben:
A természetben rendkívül szétszórtan található meg, gyakorlatilag minden szilikátkőzetben előfordul. A legfontosabb ásványa a cirkon (ZrSiO4).

Előállítása:
Az előállítás során természetes alapanyagokból indulnak ki. Cirkónium-dioxidot a legfontosabb ásványaiból, a cirkonhomokból és a cirkonföldből nyerik. A magas minőségű végtermék szempontjából a megfelelő szemcseméret és az anyag tisztasága nélkülözhetetlen.

Felhasználása:
Atomerőművekben reaktorszerkezeti anyag. Az acélnál sokkal kevésbé nyeli el a neutronokat, jól bírja a reaktor magjában uralkodó viszonyokat. A gyújtóbombák és nyomjelző lövegek köpenye is cirkóniumból készül. A cirkónium-oxid a csiszolótárcsák, dörzspapírok bevonata.
A Cirkónium-dioxid kerámiáját a fogászatban és a különlegesen nagy hajlítószilárdságot igénylő esetekben használják.
Cirkóniummal dezoxidálják az acélolvadékot acélgyártás során.

Baddeleyit=cirkónium-dioxid:
A baddeleyit az oxidásványok közé tartozó ásvány. Monoklin kristályrendszerben prizmákban, jelenik meg, tömeges előfordulásban szemcsés, bekérgeződések és sugaras, vesés halmazokként található. Savaknak rendkívül ellenálló a cirkon vegyületek alapanyaga. Fontos kerámiaipari nyersanyag, mert olvadáspontja magas (2715 °C). Az atomerőművekben használt fűtőelemek burkolására is használatos. Első alkalommal 1892-ben önálló ásványként Joseph Baddeley brit geológus írta le Srí Lanka területén folytatott kutatások alapján. Gyakran tartalmaz hafnium (Hf) szennyeződést 0,1% mértékben.

Jellemző kémiai összetétele: ZrO2, cirkónium-dioxid.
Cirkónium (Zr) = 74,0%
Oxigén (O) =26,0%.
Moláris tömege: 123,22 g/mol, illetve 0,12322 kg/mol

Keletkezése:
Másodlagosan keletkezik cirkóniumban dús magmás kőzetek, elsősorban pegmatitos előfordulások újraolvadása és ismételt megszilárdulása során.

Előfordulásai:
Srí Lanka területén, Norvégiai ércelőfordulások pegmatitos kőzeteiben. Svédország területén Alnö közelében. Jelentős előfordulások vannak Brazília területén Sao Paolo közelében Mines Garias térségében.

Kísérő ásványok: cirkon, kvarc, kalcit és korund.
Szarvaskő közelében a felszínhez közeli diabáz és a mélységi gabbró kőzetekhez kötődnek cirkónium ásványok, ahol a baddeleyit cirkon, zirkelit és kromit társaságában jelenik meg.

Alkalmazási terület:
Legismertebb alkalmazása az ékszeriparban, mint féldrágakő, a gyémánt helyettesítője.

Ennél sokkal fontosabb az ipari felhasználása: tűzálló anyagként alkalmazzák szigetelésre, kopásállóságra, zománcoknál. A fogászatban is egyre népszerűbb. Bár drágább, mint a hagyományos, fémbetéttel merevített porcelán, a cirkóniakerámiából készített fogászati koronák és hidak esztétikusabbak, jobban hasonlítanak a természetes fogakra. A stabilizált cirkóniát használják az oxigénérzékelőkben, és az üzemanyagcellákban, mert magas hőmérsékleten lehetővé teszi az oxigén ionok szabad mozgását a kristályrácsban. E tulajdonságának köszönhetően egyike a leghasznosabb elektromosan vezető kerámiáknak.

Forrás: web